Begeleiding planbaten/planschade

Wat

Er kan sprake zijn van planbatenheffing of een planschadevergoeding wanneer de bestemming van uw terrein gewijzigd wordt, hetzij door de overheid of door uw eigen initiatief. Wanneer uw perceel bijvoorbeeld van agrarisch gebied naar woongebied wordt herbestemd, zal u hoogst waarschijnlijk onderworpen worden aan een steden, gemeenten, provincies en gewestenbatenheffing aangezien uw terrein in waarde gestegen is en de overheid u op deze waardevermeerdering wil belasten. Omgekeerd, indien uw perceel in waarde daalt, is er sprake van planschade en kan u mogelijks in aanmerking komen voor een planschadevergoeding.

Onze aanpak

Wij begeleiden u bij de bestemmingswijziging en analyseren aan de hand van berekeningen hoe u de situatie best kan aanpakken. Er zijn ook uitzonderingen waarvoor een vrijstelling kan aangevraagd worden.

Voor wie

  • De bestemming van uw bedrijfsterrein werd gewijzigd