Audit RO

Wat

De wetgeving verandert continue en wordt steeds complexer. Waar staat u als bedrijf ? Bent u wel conform met de bekomen bouwvergunningen en de meest recente wetgeving? Er vinden meer controles plaats door de overheid naar aanleiding van nieuwe omgevingsvergunningsaanvragen.

Werden alle gebouwen gebouwd conform het ingediende bouwplan ? Ook een parking, een verharding, een overkapping, een omheining of een containerpark moeten bouwvergund zijn.

We komen bij u langs, evalueren vergunningen en stedenbouwkundige voorschriften, brengen mogelijke knelpunten in kaart en zoeken mogelijke oplossingen uit.

Onze aanpak

Op basis van uw doelstellingen en verwachtingen wordt een audit uitgewerkt. Tijdens de audit gaan we na of alle zaken vergund zijn en of er al dan niet regularisaties nodig zijn. In sommige gevallen is er geen vergunningsverplichting. U ontvangt een verslag met praktische tools waarmee u aan de slag kan gaan, alsook een concreet actieplan om de mogelijke knelpunten aan te pakken.

Voor wie

  • U wil via een externe deskundige blik nagaan of u voldoet aan alle wettelijke voorwaarden?